niedziela, 13 grudnia 2015

Sploty z wielu prętów


Sploty z wielu prętów są mocne, dlatego często są stosowane do wzmocnienia kosza, np. przy połączeniu dna ze ściankami.


1. splot trzema prętami przy parzystej liczbie żeber (gima)
Pręty opieramy o trzy sąsiadujące ze sobą żebra. Wyplatanie zaczynamy od pręta znajdującego się po lewej stronie i pleciemy nim przez dwa żebra i następnie za trzecie z kolei żebro. Zasada wyplatania podobna jest tu jak w splocie japońskim. Następnie chwytamy pręt, który obecnie znajduje się maksymalnie po lewej stronie i powtarzamy procedurę.

Umieszczamy trzy pręty za kolejnymi żebrami
Wyplatamy od lewej
Wyplatamy przed dwa żebra
i za trzecie żebro

Teraz chwytamy pręt po lewej stronie
Wyplatamy przed dwa żebra
I za trzecie żebro

Teraz najbardziej z lewej jest pręt różowy i nim wyplatamy
Jak poprzednio przed dwa żebra
I za trzecie żebro
I znów od lewej
Kontynuujemy do osiągnięcia odpowiedniej wysokości
Gotowy koszyk wyplatany trzema prętami
2. splot trzema prętami przy nieparzystej liczbie żeber (gima)
Zasada wykonania identyczna jak w splocie opisanym powyżej, ale dobranie nieparzystej liczby żeber spowoduje, że splot będzie spiralny przy wyplataniu kolorowymi rurkami.

3. splot łańcuszkowy
Splot łańcuszkowy wykonujemy wyplatając jedno pełne okrążenie splotem trzema i następnie drugie okrążenie odwróconym splotem trzema. Powtarzamy na przemian te dwa sploty aż do uzyskania pożądanej wysokości. Zasada identyczna jak przy pleceniu dwoma prętami.
4. splot czterema prętami 3/1
Splot wykonujemy opierając pręty o cztery kolejne żebra. Zaczynamy od pręta maksymalnie z lewej. Pleciemy przed trzy żebra i za jedno. Splot jest bardzo gęsty na zewnętrznej stronie kosza.

5. splot czterema prętami 2/2
Wykonanie podobne jak opisane powyżej. Pleciemy przed dwa żebra i za dwa żebra. Splot jest gęsty po obu stronach kosza.
Denko wykonane dwoma prętami
Dokładamy dodatkowe dwa pręty

Zaczynamy od białego pręta z lewej strony, wyplatamy przed dwa żebra
i następnie za dwa żebra
Teraz różową rurką przed dwa żebra

I za dwa następne żebra
Dwa wyploty za nami
Znów białą rurką przed dwa żebra
I za dwa żebra
Trzeci wyplot
Czwartą, różową rurką powtarzamy schemat i tak aż osiągniemy odpowiednią wysokość kosza
6. warstwa
Splot ten wykonujemy dobierając tyle prętów, ile kosz ma żeber. Każdy z prętów przeplatamy przed żebro i za żebro tak jak przy pleceniu jednym prętem. Pręty opierają się na sobie nawzajem, przez co splot ma bardzo skośne nachylenie. Możliwe jest wykonanie tego splotu z dwa razy większej liczby prętów niż żeber i wyplatać każdą parą prętów jak przy pleceniu dwoma.
Uwaga: przy wykonywaniu tego splotu zaczynamy pleść prętem najbardziej z prawej.

Umieszczamy 4 rurki w oparte o kolejne żebra
Prętem najbardziej z prawej wykonujemy przeplot przed żebro i za żebro
Drugim prętem od prawej wykonujemy przeplot przed żebro i za żebro (sekwencja powinna być odwrotna w stosunku do wykonanej przed chwilą), drugi pręt teraz leży na pierwszym
Trzeci od prawej to pręt różowy, wykonujemy nim przeploty przed żebro i za żebro jak poprzednio
Dokładamy kolejne pręty i wyplatamy nimi od lewej do prawej
Wzór powinien być ukośnyKiedy dochodzimy do początku musimy zwrócić uwagę, żeby liczba żeber i dokładanych prętów była identycznaKiedy dołożymy wszystkie pręty zaczynamy pleść tymi, które zostały dołożone jako pierwsze

Wysokość ścianki w tym splocie szybko przyrasta. Jeśli chcemy zakańczać należy każdy pręt oprzeć o inne żebro, żadne "okienko" nie może być puste.

7. splot warkoczykowy
Splot warkoczykowy jest bardzo ozdobny. Można go zastosować jako urozmaicenie wzoru. Wyplatamy trzema prętami. Pręt maksymalnie z prawej skierowujemy do góry i zostawiamy na chwilę. Zaczynam pleść prętem z lewej. Wyplatamy przed jedno żebro i za jedno żebro. Bierzemy pręt, który teraz jest maksymalnie z lewej i wyplatamy przed żebro i za żebro. Następnie opuszczamy pręt do tej pory skierowany do góry i wyplatamy nim przed dwa żebra i za jedno żebro.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz